Управління освіти Бахмутської міської ради
 
84500, Донецька область, м.Бахмут, вул. Б.Горбатова, 42, (06274)41551, [email protected]

Новини


29 лист. 2021
Шкільні дослідження учнів НУШ
Якщо навчатися, то цікаво… Якщо досліджувати, то цілий світ… І це не новина для учнів початкових класів школи № 5. Кожен навчальний тиждень для них – нова сторінка великої книги під назвою «Наука та життя», яка дає їм теоретичні знання, практичні уміння та навички.

29 лист. 2021
Пам'ять – нескінченна книга
Пам'ять – нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни. Багато сторінок там вписано криваво-чорним кольором. Однією з таких сторінок був Голодомор 1932-1933 р.р.

29 лист. 2021
Пам’яті жертв голодомору…
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.

Всі новини

Управління освіти оголошує конкурс на зайняття посади директора Покровського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

12 лист. 2021
Управління освіти оголошує конкурс на зайняття посади директора Покровського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»

Оголошено конкурс на зайняття посади директора Покровського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Бахмутської міської ради Донецької області

Найменування                    

і місцезнаходження закладу

Покровський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Бахмутської міської ради Донецької області

84561, Донецька область, Бахмутський район, с.Покровське, вул.40 років Перемоги, 13

Найменування посади

Директор

Посадові обов’язки

- відповідно до чинного законодавства керує діяльністю очолюваного закладу освіти;

 - призначає на посади та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, спрямовує і контролює їх роботу, створює для них безпечні й сприятливі умови праці;    

- здійснює розробку, затвердження і впровадження Стратегії розвитку закладу освіти, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів;

- представляє заклад освіти в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах;

-   забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх заміняють);

- забезпечує ефективне виконання покладених на заклад освіти завдань і несе персональну відповідальність за їх виконання, законність прийнятих ним рішень;

- організовує проведення підвищення кваліфікації та атестації працівників закладу освіти;

 - організовує освітню діяльність;

- спільно з радою закладу освіти визначає стратегію, мету і завдання розвитку закладу освіти, приймає рішення про програмне планування її роботи;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної та загальної середньої освіти визначених Законами України: «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах Базового компоненту дошкільної освіти  та забезпечення рівня загальної середньої освіти у межах Державного стандарту базової середньої освіти;

-   аналізує стан охоплення дітей дошкільною та загальною середньою освітою на мікрорайоні, де розташований заклад освіти, створює умови для соціального патронату дітей, не охоплених освітою;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

- забезпечує прозорість та інформаційну відкритість закладу освіти;

- забезпечує цільове та раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає засновнику та громадськості щорічний звіт про забезпечення і витрати фінансових і матеріальних засобів;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

- забезпечує адміністративно-фінансову та господарську діяльність закладу освіти;

- організовує роботу із створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та Статуту закладу освіти; очолює цивільну оборону закладу освіти.

Умови оплати праці

- посадовий оклад — 6461 грн. 00 коп..;

- доплата за вислугу років;

- надбавка за престижність праці.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу

1.

Освіта, у тому числі післядипломна

Вища освіта за ступенем магістра (спеціаліста)

2.

Стаж і досвід роботи за фахом, у тому числі на керівних посадах

Стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

4

Професійний рівень і ділова репутація

 

 

Повинні бути такими, що дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу освіти

5.

Стан здоров’я

6.

Відсутність конфлікту інтересів

7.

Моральні якості і фізичний стан

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у Конкурсі

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

11.12.2021

за адресою: 84500 Україна, Донецька область, м. Бахмут, вул. Б.Горбатова, буд. 42, каб. № 208

Дата та місце початку конкурсного відбору, його тривалість

23.12.2021

за адресою: 84500 Україна, Донецька область,   м. Бахмут, вул. Б.Горбатова, буд. 42,

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про Конкурс та приймати документи для участі у Конкурсі

Лідія Федотчева,

тел. (06274)41542,

е-mail: [email protected]